Zastava je svilena, dimenzija 1x1 metar, sa sašivenim prostorom za štap. Nažalost, štap vam ne možemo poslati poštom.

cijena: 10,00 Eura